αγγειογραφία

Η σκιαγραφική απεικόνιση των κλάδων ενός αγγειακού στελέχους μετά από έγχυση σκιερής ουσίας μέσα στο αγγείο. Η έγχυση της σκιερής ουσίας γίνεται είτε απευθείας με διαδερμική παρακέντηση του αγγείου είτε κατόπιν εισαγωγής ειδικού λεπτού καθετήρα. Οι α. διακρίνονται σε αρτηριογραφίες, φλεβογραφίες και λεμφογραφίες. Οι σπουδαιότερες αρτηριογραφίες είναι η στεφανιοαγγειογραφία, η αορτογραφία (θωρακική και oσφυϊκή), η κοιλιακή αρτηριογραφία ή α. του αλλήρειου τρίποδα, η αορτονεφρική και η εκλεκτική των νεφρικών αρτηριών. Οι σπουδαιότερες φλεβογραφίες είναι της άνω και κάτω κοίλης φλέβας, η φλεβογραφία των άνω και κάτω άκρων και η σπληνοπυλαιοφλεβογραφία. Οι σπουδαιότερες λεμφογραφίες –ή καλύτερα λεμφαγγειοαδενογραφίες, γιατί μαζί με τα λεμφαγγεία απεικονίζουν και τα τοπικά λεμφογάγγλια– είναι αυτές που γίνονται για την απεικόνιση των λεμφαδενικών ομάδων που βρίσκονται στη μικρή πύελο και αυτές που γίνονται για την απεικόνιση των παρααορτικών λεμφαδένων. Αγγειογραφία εγκεφάλου, όπως διακρίνεται σε εξετάσεις με ακτίνες Χ. Αγγειογραφία των αρτηριών του τραχήλου και του ανώτερου μέρους του θώρακα.
* * *
και αγγειογραφική, η [αγγειογράφος]
η τέχνη της διακοσμήσεως τών αγγείων.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ελληνογενές < αγγείο + -γραφία, πρβλ. αγγλ. angiography].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αγγειογραφία — αγγειογραφία, η και αγγειογραφική, η η ζωγραφική σε αγγεία και η μελέτη της, η τέχνη του αγγειογράφου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Αθήνα — Πρωτεύουσα της Ελλάδας, από τις 18 Σεπτεμβρίου 1834, και του νομού Αττικής, το μεγαλύτερο πνευματικό, βιομηχανικό και οικονομικόεπιχειρησιακό κέντρο της χώρας. Βρίσκεται σε Β πλάτος 37° 58’ 20,1’’ και μήκος 23° 42’ 58,815’’ Α του Γκρίνουιτς. Στην …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Τέχνη (Αρχαιότητα) — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η απαρχή της αρχαίας ελληνικής τέχνης τοποθετείται συνήθως περί το 1100 π.Χ., μετά την κάθοδο των Δωριέων. Μετά την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β’ και την ανάγνωση των πινακίδων των ανακτόρων της Πύλου, των Μυκηνών, των… …   Dictionary of Greek

  • αγγειογραφικός — ή, ό [αγγειογραφία] 1. ο σχετικός με την αγγειογραφία* 2. το θηλ. ως ουσ. η αγγειογραφική αγγειογραφία …   Dictionary of Greek

  • κεραμεικός — Αρχαίος δήμος της Αθήνας. Βρισκόταν στα βορειοδυτικά κράσπεδα της πόλης, στην κοιλάδα που διέσχιζε ο Ηριδανός. Η ονομασία, που χρησιμοποιείται και για τη σύγχρονη συνοικία της Αθήνας, προήλθε από τον ήρωα Κέραμο, γιο του Διονύσου και της Αριάδνης …   Dictionary of Greek

  • Τιμωνίδας — Κορίνθιος αγγειογράφος του πρώτου μισού του 6ου αι. π.Χ., ο οποίος έγινε γνωστός από δύο ενυπόγραφα αγγεία, από ένα λαγήνι και έναν πίνακα. Το λαγήνι βρέθηκε στις Κλεωνές της Πελοποννήσου. Έχει γύρω από την κοιλιά μελανόμορφη αγγειογραφία, η… …   Dictionary of Greek

  • αγγείο — I (Βοτ.). Το ξυλώδες στοιχείο που αποτελεί μέρος του κυκλοφορικού συστήματος των αγγειωδών φυτών· το σύνολο των α. συγκροτεί ένα πυκνό και πολύπλοκο δίκτυο αγωγών, που διατρέχει ολόκληρο το φυτικό σώμα από τις ρίζες έως τις νευρώσεις των φύλλων.… …   Dictionary of Greek

  • αγγειό — I (Βοτ.). Το ξυλώδες στοιχείο που αποτελεί μέρος του κυκλοφορικού συστήματος των αγγειωδών φυτών· το σύνολο των α. συγκροτεί ένα πυκνό και πολύπλοκο δίκτυο αγωγών, που διατρέχει ολόκληρο το φυτικό σώμα από τις ρίζες έως τις νευρώσεις των φύλλων.… …   Dictionary of Greek

  • αρχαϊκή τέχνη — Ο όρος α.τ. (από τη λέξη αρχή)δόθηκε στην ελληνική τέχνη του 7ου και 6ου αι. π.Χ., όταν δεν ήταν ακόμα γνωστή η γεωμετρική τέχνη που προηγήθηκε· οπωσδήποτε, όμως, αποτελεί κάτι νέο στον ελληνικό κόσμο. Καμιά εποχή δεν έδωσε στην ελληνική τέχνη… …   Dictionary of Greek

  • γεωμετρική τέχνη — Ρυθμός τέχνης που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα μετά την παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού και την κάθοδο των Δωριέων. Καλύπτει, σε γενικές γραμμές, τη χρονική περίοδο από το 1100 έως το 700 π.Χ. και οφείλει την ονομασία του… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.